Preview Mode Links will not work in preview mode

Jensamma Tankar


Nov 28, 2020

Ett förhoppningsvis återkommande tema är att min kära vän Isak Wahlberg ibland har tänkt på saker om han lyssnat på podden. Då skickar Isak in de tankarna och så kommer de upp i feeden efter avsnittet som fick honom att tänka just på de Isakerna.