Preview Mode Links will not work in preview mode

Jensamma Tankar


Dec 28, 2020

Denna vecka har jag tittat på Sagan Om Ringen och tatt reda på vaffan en Orch är egentligen samt berättar om en asteroid som kan va en jävla dålig grej 2029 eller vad det var.

Stötta mig på https://www.patreon.com/jensammatankar <3