Preview Mode Links will not work in preview mode

Jensamma Tankar


Dec 14, 2020

Jag babblar om att vanilla coke, söka jobb och hur vi gick runt för exakt ett år sedan och hade ingen som helst aning om hur mycket de här året skulle suga.

Stötta mig och podden på https://www.patreon.com/jensammatankar <3