Preview Mode Links will not work in preview mode

Jensamma Tankar


May 17, 2021

Denna vecka babblar jag om The Crown, att jag är periodare när det kommer till olika sporter och att jag råka släppa en kvist i fejset på Malin.

Stötta gärna på https://www.patreon.com/jensammatankar