Preview Mode Links will not work in preview mode

Jensamma Tankar


Feb 1, 2021

Denna vecka är jag förbannad över att det är brist på pulkor och vilka konsekvenser det kan få och att jag älskar Gus Frings.

Stötta podden på https://www.patreon.com/jensammatankar <3